top of page

Karrierecoaching

For deg som ønsker endring og utvikling i din jobbsituasjon.

Mistrives du med din jobbsituasjon akkurat nå, og ønsker endring? 

Hva trenger du for å trives med din jobb?

Jeg hjelper deg gjerne med å finne ut av dette.

Det er ikke alltid lett å få til endring og utvikling på egen hånd.

Å ha en samtalepartner som både kan støtte og utfordre kan være verdifullt for at du skal trives best mulig i din arbeidshverdag.

 

Jeg hjelper deg gjerne med:

•          Å sortere tanker, bli bevisst dine styrker og finne ut hva som er viktig for deg

•          Gi slipp på bekymringer og se muligheter

•          Selvtillit: Tro på deg selv i jobbsituasjoner, og i samarbeid med kollegaer

•          Selvfølelse: Trygg på deg selv, føle at du har verdi og er bra nok som du er

•          Håndtere stress og frykt

•          Lage gode mål og plan for oppnåelse

•          Motivasjon til å få til det du ønsker

•          Finne balanse mellom ulike områder i livet

•          Håndtere ulike prestasjoner (f.eks snakke i forsamling, jobbintervju, eksamen)

bottom of page