top of page

Hva er coaching?

Coaching er en samtaleprosess der vi jobber med tanker, følelser og handlinger.

 

Vi jobber med at du kan gi slipp på det som holder deg tilbake,

og styrker deg i de situasjonene du ønsker og trenger det. 

 

Som coach er jeg en nøytral sparringspartner.

Jeg støtter, lytter og utfordrer.

 

Jeg stiller spørsmål og bruker verktøy for at du skal oppnå det du ønsker.

 

Jeg hjelper deg å finne løsninger, med utgangspunkt i at du allerede har svaret inni deg.

 

Coaching kan foregå både på mitt kontor, via videosamtale og via telefon.

 

 

Jeg følger etiske retningslinjer fra

Den Norske CoachForening.

 

Våre samtaler er konfidensielle, og vil heller ikke bli gjengitt uten ditt samtykke.

bottom of page