top of page

Idrettscoaching

Jeg coacher og er mental trener for utøvere,

og har foredrag og workshops for lag. 

For utøvere/spillere:

- Er du utøver, og redd for å ikke være god nok?

- Føler du at du ikke får tatt ut ditt potensial?

- Er du skadet og trenger motivasjon og støtte

for å komme tilbake som utøver?

 

Idrett skal vere gøy.

Samtidig kan det dukke opp utfordringer for deg som utøver.

Som coach er jeg din samtalepartner som hjelper deg å utvikle deg som utøver både i medgang og motgang, slik at du når dine mål og trives best mulig som utøver.

 

Jeg hjelper deg gjerne med:

• Å håndtere negative tanker og følelser på trening og kamp/konkurranse.

Selvtillit: Å tro på deg selv og at du mestrer

• Selvfølelse: Føle at du har verdi og er bra nok uavhengig av dine

   prestasjoner

• Stress rundt prestasjoner

• Sette deg mål og gjennomføre

• Å takle frykt for å gjøre feil

• Balansere din idrett med skole/jobb

• Ta ut det lille ekstra

• Skade: Støtte/samtalepartner. Motivasjon. Mental trening bl.a ved bruk 

   av visualisering. Sette mål og delmål.

For trener/klubb:

 

- Har du/dere utøvere som sliter med selvtilliten

på trening eller konkurransesituasjon?

- Trenger laget ditt/lag i din klubb å styrke samholdet?

- Kanskje vet du hva som skal til,

men har ikke tid eller mulighet til å ta tak i dette i tillegg til

alle dine andre oppgaver som trener/klubbleder?

 

Jeg kommer gjerne til ditt lag for en inspirasjonskveld

med foredrag eller workshop.

Og tar gjerne en prat med spillere som skulle trenge/ønske det.

 

Jeg hjelper gjerne med: 

• Å styrke samholdet i laget/gruppa

• Å bidra til at spillerne/utøverne føler eierskap til det som blir gjort

• Sette mål for sesongen

• Motivasjon

• Fokus

• Spenningsnivå

• Prestasjonsangst

• Kampforberedelse

• Relasjoner

• Kommunikasjon

bottom of page